ترنج نگار


ترنج نگار نام کارگروه هنری شرکت راه روشن است که به پشتوانه تعدادی از هنرمندان ایرانی تشکیل شده و دارای توانمندی انجام پروژه های مشاوره تبلیغاتی و طراحی گرافیکی مبتنی بر هنر ایرانی میباشد.


نشان ( آرم )


طراحی نشان ( لوگو ) تصویری


خطاطی ( تایپوگرافی )


طراحی نشان نوشتاری ( تایپوگرافی )


متن نگاره ( اینفوگرافی )


طراحی نتایج تحلیل و بررسی ها در قابی هنرمندانه


کارت تبلیغاتی ( ویزیت )


طراحی کارت ویزیت افراد و شرکت ها، کارت کارمندی


ملزومات اداری


طراحی سربرگ، پاکت نامه، کاغذ یادداشت و …


آگهی تبلیغاتی ( پوستر )


طراحی هنری پوستر، بروشور، کاتالوگ و بنرهای تبلیغاتی